Huset ble bygd av Lars Jacobsen etter brannen i Sandefjord sentrum i 1900, og det ble sagt at dette var det første huset det kom røyk opp av pipa på etter brannen.
Huset ble revet straks etter 1957.